BijbelArchief

  2 Kronieken 26 vers 5 ( 27-4-2016 )
Uzzia en Zekarja
 
  Aanbidding ( 27-4-2016 )
 
  Abram ( 1-9-2010 )
Toen leidde Hij hem naar buiten
 
  Amalek ( 1-9-2010 )
Amalek
 
  Barmhartigheid ( 27-4-2016 )
Innerlijke ontferming
 
  Bedekt of vergeven ( 28-4-2016 )
NT vergeving gaat veel verder...
 
  Begraven of cremeren? ( 27-4-2016 )
 
  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is ( 27-4-2016 )
Spreuken 4:23
 
  Bijbelstudie ( 19-11-2014 )
Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.
 
  Bitterheid ( 19-11-2014 )
Dat er geen bittere wortel opschiete
 
  Christenen ( 19-11-2014 )
Handelingen 11 vers 26 e.v.
 
  Christus als Voorbeeld ( 27-4-2016 )
Nav 1 Petrus 2 vers 21
 
  Daniel in de leeuwenkuil (1) ( 27-4-2016 )
Daniel als type van Christus
 
  Daniel in de leeuwenkuil (2) ( 27-4-2016 )
Een praktische toepassing
 
  Daniel in de leeuwenkuil (3) ( 27-4-2016 )
Een profetische toepassing
 
  Daniel nam zich voor ( 27-4-2016 )
Waarvoor kiest u?
 
  David in de spelonk van Adullam ( 27-4-2016 )
1 Samuël 22 vers 1 en 2
 
  De 4 vrienden ( 17-2-2016 )
Aandacht en liefde in de gemeente
 
  De arend ( 19-11-2014 )
Lessen van een arend
 
  De Bijbel ( 19-11-2014 )
Een bijzonder boek
 
  De collecte ( 19-11-2014 )
Rijk worden door te geven
 
  De gezindheid van Christus ( 27-4-2016 )
Fillipenzen 2 vers 5 e.v.
 
  De levenswedloop ( 27-4-2016 )
Hebr. 12 vs. 1/2
 
  De opname van de gemeente (1) ( 19-11-2014 )
Opname (1)
 
  De opname van de gemeente (2) ( 19-11-2014 )
Opname (2)
 
  De opname van de gemeente (3 en slot) ( 19-11-2014 )
Opname (3)
 
  De put, gevangenis en de kuil ( 27-4-2016 )
Christus in het ot
 
  De rots als type van Christus (3) ( 27-4-2016 )
Deel 3, 1 Sam. 23:14 e.v.
 
  De rots als type van Christus (4) ( 27-4-2016 )
Deel 4, Genesis 28
 
  De rots als type van Christus (5 en slot) ( 27-4-2016 )
Deel 5, Exodus 33
 
  De rots als type van Jezus Christus (1) ( 27-4-2016 )
Deel 1, algemeen
 
  De rots als type van Jezus Christus (2) ( 27-4-2016 )
Deel 2, Exodus 17
 
  De Schuilplaats ( 27-4-2016 )
Veilig in Jezus armen
 
  De staf van Aaron ( 17-2-2016 )
Numeri 17
 
  De staf van Mozes ( 19-11-2014 )
De staf van Mozes, vijf broden, 2 vissen en onbetekenende mensen zoals u en ik
 
  De twee trompetten ( 28-4-2016 )
Numeri 10
 
  De vrouw liet haar kruik staan ( 27-4-2016 )
Johannes 4 vers 28
 
  De wet (1/3) ( 27-4-2016 )
 
  De wet (2/3) ( 27-4-2016 )
 
  De wet (3/3) ( 27-4-2016 )
 
  De zegen des Heren die maakt rijk ( 19-11-2014 )
Spreuken 10 vers 22
 
  Deut. 6 vers 1 e.v. ( 27-4-2016 )
Druk, druk , druk
 
  Dienen en dienstknechten (1) ( 28-4-2016 )
DIenen
 
  Dienen en dienstknechten (2) ( 27-4-2016 )
Dienen
 
  Dirk Scheringa en de eindtijd ( 27-4-2016 )
Openbaringen 13
 
  Eén ding ( 27-4-2016 )
4 maal een ding
 
  Een les van Paulus ( 19-11-2014 )
Ik heb geleerd genoegen te nemen met de omstandigheden
 
  Een levende gemeente ( 27-4-2016 )
Nav Ef. 4:11 e.v.
 
  Een nieuw jaar ( 19-11-2014 )
Deut 7:17 en Fill. 3:14
 
  Een ring ( 25-6-2014 )
Doet hem een ring aan zijn hand
 
  Een zwaard en een oor ( 27-4-2016 )
Petrus, Malchus en wij
 
  Eenzaamheid ( 27-4-2016 )
Eenzaam maar niet alleen
 
  Eli op de stoel ( 27-4-2016 )
1 Samuel 1:9
 
  En terwijl zij van de berg afdaalden. ( 1-9-2010 )
Marcus 9 vers 9
 
  Ere zij God ( 1-9-2010 )
Een kerstgedachte
 
  Gebondenheid ( 27-4-2016 )
Wandelen in het licht
 
  Gedragen en verdragen ( 27-4-2016 )
Deut. 1 vers 31 en Hand. 13 vers18
 
  Geen slachtoffer, maar dader ( 27-4-2016 )
De veroorzakers van leed
 
  Geenszins, Here ( 1-9-2010 )
Geenszins, Here (Hand. 11:8)
 
  Geloofszekerheid ( 27-4-2016 )
 
  Gemeente (1) ( 1-9-2010 )
De gemeente van God
 
  Gemeente (2) ( 1-9-2010 )
De gemeente als huis van God
 
  Gemeente (3) ( 1-9-2010 )
De gemeente als lichaam
 
  Gemeente (4) ( 1-9-2010 )
De gemeente als kudde van de Herder
 
  Gemeente (5) ( 1-9-2010 )
De gemeente als bruid van het Lam
 
  Gemeentegroei ( 19-11-2014 )
Handelingen 2 vers 42
 
  Genade (1) ( 27-4-2016 )
Genade, onverdiende gunst
 
  Genade (2) ( 27-4-2016 )
Genade versus de wet
 
  Genade (3) ( 27-4-2016 )
Genade en lijden
 
  Genade (4) ( 27-4-2016 )
Genade en vrede
 
  Genesis ( 27-4-2016 )
Een paar algemene gedachten
 
  Getuigen ( 19-11-2014 )
Handelingen 22:15
 
  Gevoel ( 27-4-2016 )
Keuzes maken en gevoel
 
  Gij zijt een God des aanziens ( 27-4-2016 )
Genesis 16 vers 13
 
  Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben ( 27-4-2016 )
Deuteronomium 23 vers 13
 
  God met ons ( 27-4-2016 )
Mattheus 1 vers 23
 
  Golgotha ( 27-4-2016 )
Matth. 27 vers 33
 
  Heiliging ( 17-2-2016 )
Heiliging begint bij God!
 
  Here, zie, die Gij liefhebt is ziek, Joh. 11:3 ( 27-4-2016 )
Omgaan met ziekte
 
  Het beste kleed ( 25-6-2014 )
Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan.
 
  Het doen van een gelofte ( 19-11-2014 )
Numeri 30
 
  Het evangelie, de blijde boodschap ( 27-4-2016 )
Het evangelie in het oude testament
 
  Het gebed (2) ( 17-2-2016 )
Te allen tijde bidden
 
  Het gebed (3) ( 17-2-2016 )
Belijden
 
  Het gebed (4) ( 17-2-2016 )
Voorbede
 
  Het gebed (5) ( 17-2-2016 )
Aanbidding
 
  Het karakter van de Here Jezus Christus ( 4-4-2016 )
 
  Het Loofhuttenfeest ( 27-4-2016 )
Profetische betekenis
 
  Het Pascha ( 1-9-2010 )
Het Pascha en de doortochten door de Rode Zee en de Jordaan
 
  Het Vaderhuis ( 27-4-2016 )
Johannes 14:1/3
 
  Het Woord van God ( 27-4-2016 )
Een aantal kenmerken
 
  Hij weet alles van me ( 27-4-2016 )
Johannes 4 vers 39
 
  Ik ben de goede Herder ( 27-4-2016 )
Johannes 10
 
  Ik ben de Waarheid ( 27-4-2016 )
Johannes 14 vers 6
 
  Ik ben de Weg ( 27-4-2016 )
Johannes 14 vers 6
 
  Ik ben het Brood des levens ( 27-4-2016 )
Johannes 6 vers 35
 
  In benauwdheid ( 1-9-2010 )
Die mij ruimte maakt in benauwdheid
 
  Jezus weende ( 19-11-2014 )
Johannes 11:34
 
  Jozef ( 27-4-2016 )
Een paar grote lijnen mbt Jozef
 
  Kenmerken van de eindtijd ( 27-4-2016 )
Eindtijd
 
  Kerst 2008 ( 27-4-2016 )
De volheid des tijds
 
  Kerst 2009 ( 27-4-2016 )
Kersfeest en de geboorte van de zoon van Rachel
 
  Kerst 2010 ( 27-4-2016 )
Jes. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
 
  Kerst 2012 ( 27-4-2016 )
Filippensen 2 vers 7
 
  Kerst 2014 ( 27-4-2016 )
Jesaja 11 vers 1
 
  Kerstfeest 2006 ( 28-4-2016 )
Kerstfeest is Christusfeest
 
  Kerstgedachte ( 19-11-2014 )
Goud, wierook en mirre
 
  Kiest dan ( 1-9-2010 )
Kiest dan heden wie gij dienen zult
 
  Komt! ( 19-11-2014 )
Een doorlopende uitnodiging!
 
  Kritiek ( 27-4-2016 )
Omgaan met kritiek
 
  Leiding ( 1-9-2010 )
Gods leiding in ons dagelijks leven
 
  Licht ( 25-6-2014 )
En God zeide ’ Er zij licht’
 
  Manasse en Efraim (1) ( 19-11-2014 )
Manasse
 
  Manasse en Efraim (2) ( 19-11-2014 )
Efraim
 
  Maria en Martha ( 27-4-2016 )
Gezeten aan de voeten van de Heer
 
  Mijn Heiland ( 27-4-2016 )
 
  Nederbuigende goedheid ( 27-4-2016 )
Wat een genade!
 
  Neemt de steen weg! ( 27-4-2016 )
Johannes 11 vers 39
 
  Olie ( 1-9-2010 )
Olie, om de wond te verzachten
 
  Oordeel ( 25-6-2014 )
Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
 
  Oordelen ( 25-6-2014 )
Mattheus 25:31 e.v. en Openbaring 20: 11 e.v.
 
  Op het water lopen ( 19-11-2014 )
Zet je voet op het water
 
  Ouderen ( 27-4-2016 )
Hanna als voorbeeld
 
  Pasen 2005 ( 19-11-2014 )
Christus de Eersteling
 
  Pasen 2006 ( 27-4-2016 )
Een blik op het kruis
 
  Pasen 2007 ( 27-4-2016 )
De Heer is waarlijk opgestaan
 
  Pasen 2009 ( 27-4-2016 )
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden
 
  Pasen 2010 ( 27-4-2016 )
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt
 
  Pasen 2011 ( 27-4-2016 )
Het is volbracht!
 
  Pasen 2012 ( 27-4-2016 )
Fillipenzen 2 vers 5 e.v.
 
  Pasen 2013 ( 27-4-2016 )
Vóór alle dingen
 
  Pasen 2014 ( 27-4-2016 )
De voorhang is gescheurd
 
  PASEN 2016 ( 27-4-2016 )
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte!
 
  Pasen en een ezel ( 27-4-2016 )
Zacharia 9 vers 9
 
  Pasgeboren kinderen ( 19-11-2014 )
Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk.
 
  Pinksteren ( 27-4-2016 )
Handelingen 1 vers 8
 
  Pinksteren ( 25-6-2014 )
Pinksteren en de 2 broden
 
  Pinksteren ( 19-11-2014 )
De Trooster is gekomen
 
  Pinksteren 2006 ( 27-4-2016 )
Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden
 
  Pinksteren 2009 ( 27-4-2016 )
Permanent inwonend
 
  Pinksteren 2010 ( 27-4-2016 )
De uitstorting van de Heilige Geest en de wagens van Jozef
 
  Pinksteren 2011 ( 27-4-2016 )
Pinksteren en de Heilige Geest
 
  Pinksteren 2012 ( 27-4-2016 )
Exodus 13 vers 21 e.v. de wolkkolom
 
  Pinksteren 2013 ( 27-4-2016 )
Geef Gods Geest de ruimte
 
  Pinksteren 2014 ( 27-4-2016 )
Ef. 4:3 de eenheid des Geestes
 
  Pinksteren 2015 ( 27-4-2016 )
Mattheus 1 vers 18
 
  Pinksteren 2016 ( 27-4-2016 )
Indien wij door de Geest leven
 
  Pinsteren 2007 ( 27-4-2016 )
Ik ben gekomen opdat gij leven hebt en overvloed.
 
  Praktisch christen zijn ( 27-4-2016 )
Geheel anders
 
  Psalm 119:32 ( 27-4-2016 )
Gij verruimt mij het hart
 
  Psalm 121 en 2011 ( 27-4-2016 )
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
 
  Rechtvaardiging ( 1-9-2010 )
Rechtvaardiging en heiliging
 
  Reiniging ( 1-9-2010 )
Reiniging door bloed en water
 
  Rust ( 27-4-2016 )
Rust ontvangen en rust vinden
 
  Schepping en herschepping ( 19-11-2014 )
Genesis 1
 
  Schoenen ( 25-6-2014 )
Doet hem schoenen aan zijn voeten
 
  Simeon en Hanna ( 27-4-2016 )
Kerst 2013
 
  Sta op, laat u dopen ( 27-4-2016 )
Waarom geaarzeld?
 
  Standhouden ( 27-4-2016 )
Aangevallen worden, maar dan?
 
  Susan Boyle ( 27-4-2016 )
Een schat in een aarden vat
 
  Toen Noach de ark bouwde ( 27-4-2016 )
Noach
 
  Verdragen ( 25-6-2014 )
Verdraagt elkander
 
  Vergeven ( 27-4-2016 )
Vergeven een basisprincipe
 
  Vergeving ( 27-4-2016 )
Is vergeving onmogelijk?
 
  Verliefd, verloofd, getrouwd? ( 27-4-2016 )
Sexualiteit
 
  Verzoeking ( 19-11-2014 )
Jacobus 1:14
 
  Vrede ( 27-4-2016 )
Hij is onze vrede
 
  Vrijgevigheid ( 27-4-2016 )
1 Cor. 16 vers 1
 
  Wake up! ( 27-4-2016 )
Mattheus 1 vers 24
 
  Wandeling ( 27-4-2016 )
Een korte wandeling van het altaar naar de ark
 
  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend ( 27-4-2016 )
2 Cor. 2 vers 11
 
  Wast op in de genade en kennis ( 19-11-2014 )
2 Petrus 3 vers 18
 
  Wat de toekomst brenge moge ( 19-11-2014 )
Jaarwisseling
 
  Wat meer is ( 25-6-2014 )
Hij is de Gestorvene, wat meer is, de Opgewekte.
 
  Zacharia ( 19-11-2014 )
Zacharia, Berechja en Iddo
 
  ZIe Gij wilt waarheid in het verborgene ( 27-4-2016 )
Zonde en de gevolgen van zonde
 
  ZIe het Lam ( 27-4-2016 )
Watch the Lamb
 
  Zie Ik sta aan de deur en Ik klop ( 19-11-2014 )
Openbaringen 3 vers 20
 
  Ziekte en ziek zijn ( 19-11-2014 )
Ziekte en genezing van ziekte
 
  Zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich ( 1-9-2010 )
Genesis 3
 
  Zoals een vader zijn kind draagt ( 27-4-2016 )
Deuteronomium 1 vers 31
 
  Zoekt Mij en leeft! ( 27-4-2016 )
Amos 5:4/6
 
  Zonde en zonden ( 17-2-2016 )
 
  Zonde, zonde en nog eens zonde ( 1-9-2010 )
De straf, macht en gevolgen van de zonde
 
  Zonder wrijving geen glans ( 27-4-2016 )
Problemen in ons leven
 
  Zondigen ( 27-4-2016 )
In zonde leven of (incidenteel) zondigen?
 
  Zorg, moeite en verdriet. ( 27-4-2016 )
Een christenleven vol zorg en moeite?
 
  Zout ( 19-11-2014 )
Gij zijt het zout der wereld