Numeri (introductie)

Introductie op Numeri

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Numeri 13:25-14:2 – Israël bij Kades

Niemand van het volk Israël dat het land Egypte uit trok, uitgezonderd Jozua en Kaleb, zal het land ingaan. En daar begint dan de zwerftocht van Israël. Veertig jaar lang hebben ze in de woestijn gezworven, omdat ze ongehoorzaam en opstandig waren tegen de Here.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen