Twee Heren dienen

Een gespleten en verscheurd leven

Wie twee heren wil dienen zal een gespleten en verscheurd leven leiden

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Gij kunt niet twee heren dienen...

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten