Steden en Streken

Inleiding

BIJZONDERE STEDEN EN STREKEN
IN HET LEVEN VAN DE HERE JEZUS

originele versie Bapt. Gem. Alphen a/d Rijn

Er zijn verschillende steden en streken in het land Israel, die een bijzondere rol gespeeld hebben in het leven van de Here Jezus. Deze steden hebben een belangrijke rol vervuld in de openbaring en het werk van onze Heer. Deze steden waren Bethlehem, Nazareth, Kapernaum en Jeruzalem, terwijl wij ook nog kunnen denken aan Jericho, het gebied Samaria en Kana. In deze serie van (bewerkte) preken wordt nader ingegaan op deze steden en hun betekenis.

De originele versie en basis voor deze studies is een serie van preken welke gehouden is in de Baptisten Gemeente te Alphen aan de Rijn. Ik heb deze serie preken op het internet gevonden en dankbaar gebruikt als basis voor de bijbelstudies! Ik heb de originele preken samengevoegd en bewerkt (sommige gedeelten ingekort en andere uitgebreid) ten behoeve van de Bijbelstudiegroep in Grijpskerk.

De Baptisten Gemeente te Alphen aan de Rijn draagt geen enkele verantwoording voor de inhoud van deze variant op de bij hen gehouden preken alhoewel de gelijkenis qua vorm en inhoud uiteraard zeker aanwezig is!

Alle Bijbel-citaten in deze studie zijn, tenzij anders vermeld, uit de NBG vertaling genomen. Alle onderstreepte gedeelten zijn tijdens de studieavonden gelezen/besproken.

Tot slot: tijdens de bijbelstudie-avonden zijn door de aanwezigen af en toe aanvullende opmerkingen of vragen gesteld, extra tekstverwijzingen aangedragen, etc. Deze zijn in deze studie zoveel mogelijk verwerkt.

Rudy Brinkman,
Bijbel Aktueel

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.