Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament eigenlijk al?

Hoe lang kennen we de boeken van het Nieuwe Testament, wat zijn de oudste exemplaren? Dit is een niet onbelangrijke vraag want daarmee hangt niet alleen de datering van de boeken samen maar ook de betrouwbaarheid.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
De Bijbel bevestigt dat Jezus Christus God is.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De inspiratie van de Bijbel

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Getrouw aan het Woord.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Praktisch en Persoonlijk gebruik van de Bijbel

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Profetieën

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Schriftgezag

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Symbolische betekenis van de getallen in de bijbel

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Waarom zijn er Vier Evangeliën in de Bijbel?

Het leven van Jezus wordt in de vier Evangeliën weergeven. Waarom zijn er eigenlijk vier ‘biografieën’, in plaats van één? Dat heeft een aantal goede redenen! Een vraag die hierdoor opkomt is: “zorgt dat niet voor (potentiële) tegenstrijdigheden?”, hoe zit het bijvoorbeeld met het verschil alleen al in de genealogie van Jezus zoals gepresenteerd door Mattheüs en Lukas?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen