Dopen met de Heilige Geest en met vuur?

Bij het dopen met de Heilige Geest waren er ‘tongen als van vuur’. En veel mensen denken dat dopen met geest en vuur daarom te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Het Pinksterfeest – de doop met de Heilige Geest

Het Pinksterfeest wordt vaak geassocieerd met de vervulling met de Heilige Geest van de gelovige, maar eigenlijk gaat het hier om de doop met de Heilige Geest. Er is veel verwarring over de betekenis van het begrip 'Doop met de Heilige Geest'.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Opgevaren naar de Hemel (Joh. 20:17, Hand. 1:9-11)

De Apostolische geloofsbelijdenis is de oudst bekende geloofsbelijdenis en ook de meest eenvoudige geloofsbelijdenis. Het is volledig ontleend aan de Bijbel. Deze belijdenis spreekt over de Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart voor ons? Wat zijn de beloften die de Here Jezus heeft gegeven?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Paulus, Barnabas en Johannes Marcus

Paulus en Barnabas. Wie een beetje bekend is met de Bijbel kent die twee namen. Ze waren samen arbeiders om het Evangelie te verkondigen. Maar wie was Barnabas eigenlijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen