Eéns gered, altijd gered? Rom 11:22

Wanneer we de Bijbel bestuderen is het altijd zaak, de juiste “exegetische principes” toe te passen. Belangrijkste is altijd weer: de context. Wat is de achtergrond van betreffende vers? Aan wie werd het geschreven en waarom? Vooral in een gedeelte als Romeinen 11 is dat van het grootste belang!

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Het Evangelie is een Reddende Kracht (en meer). Romeinen 1:16-17

De Brief aan de Romeinen spreekt over de verlossing. Behoud, in de NBG vertaling, of ‘zaligheid’ in de HSV. De NBV21 laat het woord weg en spreekt over ‘een reddende kracht’.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen