“En het smartte Hem in zijn hart”

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
10 Redenen voor Evangelisatie

Welke redenen zijn er om te evangeliseren?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Afzondering of vereniging?

Christenen, onder verwijzing naar ‘oordeelt niet’, geloven soms dat ze alles kunnen of moeten accepteren, liefde voor iedereen en alles moeten hebben, alles ‘met de mantel der liefde moeten bedekken’, enz. De Bijbel echter onderwijst dat wij de wereld niet lief moeten hebben en ons moeten afzonderen van de wereld.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Bekering of wedergeboorte?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Bijbelvertalingen: U Onderzoekt de Schriften

De Bijbel onderzoeken is van alle tijden. Bijbelonderzoek, ‘de Schriften’ onderzoeken, was ook al in de tijd van Jezus en ver daarvoor belangrijk. Vandaar dat er schriftgeleerden waren. Tegenwoordig zouden we zeggen: Theologen. Zij die in de Schriften, die spreken van God, gestudeeerd zijn en deze weten te duiden. Een goede vertaling, dicht bij de bron, is daarin voor de moderne mens onontbeerlijk.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Christenen en Naam-christenen

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De eeuwigheid zal nooit ten einde komen

Hoe en waar zult u deze oneindigheid doorbrengen?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De laatste uren voor Golgotha.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De liefde van de Heere Jezus

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
De verloren zoon.

De “verloren gelovigen” in onze dagen?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Doop

De doop: Kinderbesprenkeling of het dopen van gelovigen?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen

De Bijbel zegt echter dat álle mensen ‘ziek’ zijn en het geneesmiddel nodig hebben. Ons hart is ziek en heeft genezing nodig. Niemand is immers rechtvaardig (Rom. 3:10, 23)?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Dopen ?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Elia te Gilgal

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Enkele ‘christelijke feestdagen’

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Geldzucht de wortel van alle kwaad

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Geloof

Wat is geloof

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Geloven? Wat heb je er aan?

Wat heb je aan geloof, wat is de 'toegevoegde waarde' van geloven in God? Sommige gelovigen menen dat je door te geloven een succesvol en welvarend leven tegemoet kunt zien op aarde. Is dat zo? Wat belooft God's Woord de gelovige?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Genezing?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Geteld en te licht bevonden.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Golgotha!

De macht der plaatsvervanging.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Heb de wereld niet lief

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Hebzucht, de weg naar de ondergang

De liefde van de rechtvaardige Lot voor de wereld

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Het Chiliasme in het licht der historie

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Het Oude Evangelie

’Bekeert u, en gelooft het Evangelie.’

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Hoe kijkt God naar mensen en hun tekortkomingen?

Hoe vaak denken wij wel niet, omdat iemand bijv. wat minder gloedvol spreekt, onooglijk is, of een bepaalde tekortkoming heeft dat deze persoon óngeestelijk is. In de Bijbel zie je heel veel voorbeelden zelfs dat juist door de tekortkomingen heen die een mens heeft, God groots kan werken en geopenbaard wordt. (Prediking/tekstverklaring)

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Hoe lang nog?

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Hoe maak je een Bijbelstudie?

Hoe maak je eigenlijk een Bijbelstudie? Hoe breng je iets over vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld als kringleider of spreker, aan mensen?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Ik ben de Ware wijnstok

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Is God een Man of een Vrouw?

Vanuit het feminisme wordt er vaak, met de nodige slimme vragen, geprobeerd het beeld dat wij van God hebben te ontwrichten. Een voorbeeld er van is dat men God “vrouwelijk” wil maken. Is God een Man of een Vrouw?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Kenmerken van Verkondigers van het Woord

Wie het Woord van God wil verkondigen op welke manier dan ook dient over een aantal Bijbelse Gaven te beschikken. Het is dus belangrijk sprekers, verkondigers van het woord, te toetsen. Als toehoorder is dat namelijk uw plicht.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Koninkrijk

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Leven als een volgeling van de Here

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Mensen gáán niet verloren, ze zijn al verloren!

Hoe zit dat met het oordeel over zonde?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Schepping of evolutie?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Slaven van God

Slaven van God en van de Heere Jezus Christus

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Stelt de Here God de regeringen aan?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Tarwe.

Materiële en de geestelijke gezichtspunten van uit de Bijbel, of het bedrog en de hebzucht van kapitaal krachtigen der aarde.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Verhoorde en niet verhoorde gebeden

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Verlossing

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Volle verzeek’ring, Jezus is mijn.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Wie is een dienaar van God?

Wie is een dienaar van God? Wie is een échte dienaar van God? Waaraan herkennen wij een dienaar van God?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Wiens brood men eet....

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Zal de duivel de gelovigen verzoeken?

Indien mogelijk zal de duivel de gelovigen verzoeken.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Ziekte, gevolg van zonde?

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten