Samenkomen waar Christus is

Samenkomen waar Christus is

Het hierna volgende is overgenomen van wijlen Ir. D.J.Christiaanse, een gelovige uit de kringen van de (gesloten) Vergaderingen der Gelovigen. Het doel van deze heruitgave is de verwarring die steeds vaker voor komt onder de wedergeboren christenen, door allerlei omstandigheden moeten deze heel vaak hun vertrouwde omgeving verlaten en een nieuwe plaats zoeken om samen te komen met anderen. Op zich is er niets op tegen een Bijbelgetrouw groep te (be) zoeken, wél zullen we heel goed moeten beseffen ‘dat het niet alles goud is wat er blinkt’. De Gemeente van Christus is een organisme dat door Zijn zegen groeit in ledental, óf zal de groep klein en actief blijven als Hij dat nodig acht.

Visualiseren
Op het moment dat we zelf ingrijpen zijn we de weg van de teleurstelling ingeslagen. Wat we ook doen; ‘Als de Here het huis het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden er aan’ (Psalm 127:1) Momenteel zijn er verschillende stromingen in het christendom die doormiddel van cursussen en werkgroepen ‘gemeentegroei’ willen bewerken. Het gaat zelfs zo ver dat men kerkgebouwen koopt, of laat bouwen die een aantal maten te groot zijn. De redenering is dat men er op vertrouwen moet dat de Here deze gebouwen zal vullen met mensen. Dit ‘vullen door de Here’ wordt ook wel visualiseren genoemd, m.a.w. met ‘ziet’ als het ware de kerk zondag na zondag voller worden met bezoekers. Heel eenvoudig gezegd stelt men zich een doel voor ogen en denkt daar constant aan, bidt daar voor, werft mensen en werkt met een soort cellen systeem waarin een ‘cel’ van een aantal personen als doel heeft de cel te verdubbelen aan het einde van het jaar. Men heeft een complete organisatie opgebouwd die, als men het goed doet, inderdaad in ledenaantal groeit. Maar is dit wel de Gemeente van Christus? Mogen christenen de visualisatiemethode van de New Age gebruiken? Vergeet niet dat zo’n gemeentegroeiactie de oorzaak is van een toestroom waar we niet zo heel erg blij mee kunnen zijn. De nadruk zal meer op groei gelegd worden dan op bekering en wedergeboorte, dit kan ook niet anders want niet Christus maar de eigen organisatie bewerkte de groei.

Israël
Opvallend is dat de z.g.n. ‘gemeentegroeibeweging’ weinig of geen aandacht schenkt aan het volk Israël. Op zich is dit niet zo verwonderlijk want deze ‘beweging’ is het product van kerken en groepen uit alle kerken en stromingen. Dit wil zeggen dat kerken die zich in de plaats van Israël stellen schouder aan schouder voortgaan met evangelische stromingen waar oorspronkelijk het uitverkoren volk in hoog aanzien stond. We herkennen dergelijke groepen als we in een samenkomst aanwezig zijn, soms wordt er wel voor Israël gebeden maar het blijft dan meestal bij een kort zinnetje of een ‘gewoonte gebed’.

Wederkomst van Christus
Wie belijdt dat de Here Jezus Christus spoedig komt om Zijn Gemeente tot Zich te nemen zal zich wel drie keer bedenken voordat hij een visie uitstippelt voor vele jaren. Dit wil zeggen dat er geen enorme hypotheek genomen zal worden voor een kerkgebouw dat ‘op de groei gekocht is’. De Gemeente van Christus is helemaal niet gebaat bij een groot gebouw in een centrale plaats waar de mensen van heide en verre komen om het Woord te horen. Het is veel verstandiger dat een groep mensen tot getuigenis is in de eigen woonplaats. Grote groepen bezorgen op zondag de mensen uit de wereld grote ergernis, rond het grote kerkgebouw worden de auto’s van de bezoekers her en der geparkeerd en als de club nog wat groter wordt verstopt de omgeving van het gebouw zo erg dat het een anti-getuigenis geworden is. Zo’n groep verwacht in principe de Here wél maar of dit werkelijk leeft binnen de grote groep is nog maar de vraag, vergeet niet dat er hele volksmassa’s uit de gevestigde kerken zijn die zich graag bij zo’n levendige groep aansluiten.

Aanstekelijke christenen
Ik had er nog nooit van gehoord, maar schijnbaar bestaan ze en je kunt het tijdens een cursus nog leren ook! Mensen vanuit alle kerken kunnen naar een cursus gaan en daar leren hoe ze ‘aanstekelijk’ kunnen worden. Het is natuurlijk de bedoeling dat deze ‘aanstekelijke mensen’ anderen tot de kerk of groep moeten toevoegen. Dit is natuurlijk de waanzin ten top, hoe zal in vredesnaam iemand ‘aanstekelijk’ kunnen worden als er geen bekering is geweest? Geloof kun je niet leren, geloof in Christus zit een twintig centimeter lager dan het hoofd, in het hart! De mensheid kan van alles organiseren, zelfs een kerkorganisatie maar de Gemeente van Christus is een organisme en valt niet te organiseren of te regelen doormiddel van ‘gemeentegroei’ en cursussen.

Als we naar een groep op zoek zijn
Als we zoeken naar een andere groep omdat de huidige niet meer bevalt zullen we ernstig rekening moeten houden met de volgende zaken:

  1. Staat Christus in het middelpunt?
  2. Staat de groep achter Israël, wordt er voor gebeden?
  3. Verwachten de voorganger en de groep de komst van de Here elke dag?
  4. Staat de gemeentegroei centraal? Zo ja, bedenkt u zich nog eens een keer.
  5. Wordt, of is, er een gebouw op de groei gekocht? (Bedenkt u zich!)
  6. Bestaan er contacten met de z.g.n. ‘gemeentegroeigroepen’?
  7. Komt de aanwas door bekering of door ‘overgang’ vanuit gevestigde kerken?
  8. Worden er ellenlange zangdiensten gehouden of staat het Woord centraal?
  9. Vinden we persoonlijk een kerkvorm, met veel amusement,  belangrijker dan het Woord?
  10.  Zou het mogelijk zijn dat kleine plaatselijke groepen meer tot getuigenis zijn dan de grote aantallen mensen die zondags vele kilometers rijden om tot een bepaalde groep te horen? (Denk in dit geval aan de z.g.n. ‘groeigroepen’ die grote gebouwen ambiëren en daardoor verwateren tot organisaties waar persoonlijk contact moeilijk is)
Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.