Zal de duivel de gelovigen verzoeken?

Indien mogelijk zal de duivel de gelovigen verzoeken.

De ’vrouw’, Semiramis, met de twaalf sterren als kroon, welke als ’maria’ wordt vereerd, binnen de Pinksterbeweging krijgt deze afgoderij, via de katholieke charismatische beweging, vaste voet aan de grond. Tijdens ’oecumenisch charismatische samenkomsten’ wordt deze vrouw aangeroepen, de Pinksterbeweging komt via deze stroming in de klauwen van de New Age.

De New Age, Babylon, in de Pinkster - en Charismatische Beweging.
In het verleden hebben we vaak gesproken over de gevaren van de New Age die binnen het ’christendom’ aanwezig zijn. In de New Age zijn vele theorieën ontwikkeld om mensen ’gelukkig te maken’, de enige die er echt beter van wordt is de therapeut die er rijk van kan leven. Daarnaast zijn er in Amerika twee psychiaters met een eigen psychiatrische kliniek waar voornamelijk vrouwen werden opgenomen met geestelijke klachten. In een reportage zei men dat het opvallend was dat het patiënten waren die bij twee bepaalde verzekeringsmaatschappijen waren verzekerd, deze maatschappijen betaalden de rekeningen zonder enige argwaan. Heel vaak kwamen deze vrouwen om hulp na een echtscheiding of na een bevalling vanwege een postnatale depressie. (Wat heel vaak voor komt na een keizersnee, vrouwen verwerken de bevalling dan namelijk niet goed) Tegen de twee psychiaters lopen momenteel een aantal rechtszaken vanwege het beïnvloeden van mensen, oplichting van verzekeraars en valse getuigenissen in rechtszaken. Hun kliniek draait tot op de dag van heden, tegenwoordig om ex-militairen met een Vietnamtrauma te genezen.

In de kliniek kwamen dus vrouwen met een klein probleem, ze werden ’vanwege de behandeling’ opgedragen hun gezinnen en familie een aantal weken of maanden te ’vergeten’. In die langere periode werden ze dagelijks aan indringende sessies onderworpen, waarbij hypnose niet werd geschuwd. Alle vrouwen die werden opgenomen werden binnen een paar weken labiel en afhankelijk van de therapeuten en ’herinnerden’ zich plotseling dat ze in hun jeugd misbruikt werden. Het kwam tot vele aangiften en rechtszaken, justitie nam klakkeloos de aangiften over en vele ’daders’ werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Natuurlijk waren er rechters en advocaten die twijfelden aan de vele aangiften uit één kliniek, maar ze vertrouwen op de getuigenissen van de twee doktoren die alle belang hadden bij veroordelingen want dát was het bewijs naar de verzekeringsmaatschappijen, én de rechtvaardiging van de hoge declaraties van de kliniek.

In Amerika ging justitie de ogen open toen een vrouw aangifte deed van seksueel misbruik door haar Opa, de familie was zo erg beledigd dat ze een kopie van de overlijdensakte van Opa naar justitie stuurde, deze was vijf jaren vóór de geboorte van de vrouw overleden! Tóen ging de beerput open, mannen die veroordeeld waren voor een tijd van 10 á 20 jaren cel werden vrijgelaten, echtscheidingen volgden en de psychiaters werden aangeklaagd.

Ondanks het bewijs dat is geleverd, is hun methode, indoctrinatie door hypnose, meditatie of uren lang gebed tot op de dag van heden een gewilde methode om ’vrouwen te helpen’ gretig binnengehaald binnen de Pinksterbeweging, in navolging van de New Age zelfhulp groepen. De New Age werkt met hypnose, zelfsuggestie en meditatie. Pinksteren doet zoiets niet, ’want het is niet van de Here’. Binnen Pinkeren werkt men met . . . . ? Urenlang bidden, liefst in ’tongen’, lang op elkaar inpraten, suggestieve prediking en onderlinge roddel. Als we die methode analyseren komen we in het gebied van zelfsuggestie, zelfhypnose, zonder dat de persoon erg in heeft. Daarom is het ook zo gevaarlijk om, uit Amerika overgewaaide groepen, als o.a. Woman Aglow, te bezoeken. De onderlinge wisselwerking is gevaarlijk voor de zielenrust van de Christen.

Bij deze suggestieve methoden gaat het niet alleen om ’het seksuele’, maar ook om andere zaken, ’broeder die of die’ zou zakelijk niet eerlijk zijn, ’zuster die of die’ gaat vreemd met de voorganger en ’jongen of meisje dit of dat’ zondigt tegen de Heilige Geest. Mensen die seksuele waanideeën met zich meedragen projecteren deze gedachten op een persoon, anderen die jaloers zijn richten hun suggestie op een zuster die toevallig bevriend is met het voorgangers gezin, en weer anderen kunnen niet verdragen dat het een broeder zakelijk voor de wind gaat en in de waan van de suggestie is de beschuldiging heel gauw geboren.

De werkelijke veroorzakers van de ellende blijven meestal buiten schot, dit zijn de z.g.n. predikers en voorgangers die deze therapieën exploiteren. Ze reizen vaak over de gehele wereld, worden aangekondigd als ’geweldige predikers’ en voor we het beseffen is er een nieuw pro-bleem gecreëerd. Plaatselijke voorgangers en groepen nemen de fakkel over en de ellende is kompleet, mensen worden psychologisch beïnvloed door amateurs, krijgen waangedachten en komen er (meestal) niet weer uit zonder professionele hulp. Persoonlijk heb ik meegemaakt dat het z.g.n. ’vallen in de geest’ werd geïntroduceerd, wie niet mee wilde doen zou zondigen tegen de Heilige Geest, en wie uit de Gemeente vertrok werd gevraagd of z’n doop nog wel iets voorstelde.

De Gemeente van Christus staat onder een verschrikkelijke invloed, het is de invloed van satan die via de New Age wedergeboren mensen tot geestelijke wrakken maakt, gemeenten uit-eenscheurt en ’voorgangers’ gebruikt doormiddel van prachtige conferentiecentra. In vele plaatsen in Nederland staan prachtige centra, de leiders er van leven in weelde van het dure cursusgeld en de schooipartijen in hun maandelijks orgaan. Schijnbaar hebben deze mensen nooit gehoord dat de Here het Evangelie ’om niet’, dat is gratis,  geeft en dat Hij verwacht dat zij die het hebben ontvangen het ook weer gratis doorgeven. Natuurlijk mag er een redelijke onkostenvergoeding gegeven worden als dat nodig is, maar iemand die écht door de Here geroepen is zal het wel nalaten om als een vorst te leven van de door de Here opgedragen taak.

Grijpskerk, 25 juni 2000

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.