Demonische Islam

Demonische Islam
Barry Chanüsh


Twee dagen geleden heeft een rabbijn uit Londen een ontdekking gedaan. Door het gebruik van numerologie heeft hij uitgevonden dat Arafat en Satan exact dezelfde Hebreeuwse numerieke waarde hebben. Ik citeer uit mijn boek ’In Traitors And Carpetbaggers In The Promised Land’ uit 1997:


In februari 1993 vloog staatssecretaris Warren Christopher naar Damascus met het plan om de PLO buiten de vredesbesprekingen te sluiten. Arafat, die op de hoogte was van het plan, vloog van Amman naar Khartoem, waar hij twee vergaderingen bijwoonde met Hassan Atourbi, de leider van de Soedanese Islamitische Fundamen-talistische Beweging. Daar werd het plan gesmeed om met de goedkeuring van Arafat het World Trade Center te bombarderen. Dit was de waarschuwing van de PLO aan de regering van Clinton dat het niet geneutraliseerd zou worden, een boodschap die bijna de vredesbesprekingen van Peres deed zinken.’


Deze informatie werd ontvangen door de correspondent van Arabische Zaken voor de nieuwskrant Khadashot, Yehoshua Meiri. Een jaar later controleerde Steve Rodan van de Jerusalem Post de bronnen van Meiri. Het resultaat was een serie van onthullingen op de voorpagina, die een delegatie van CIA officieren en parlementsleden op een feitenverifiërende missie naar Israël bracht. De Arafat connectie met de eerste World Trade Center aanslag werd nooit meer opgehaald. Arafat moest met alle middelen beschermd worden om het vredesproces’ te redden.


De aanslag van 09 september op het World Trade Center en het Pentagon heeft jaren van trainen vereist, door honderden experts met een bedrag van tientallen miljoenen dollars of veel meer. Geen enkele organisatie kon in staat zijn deze aanvallen uit te voeren; ze vereisen staatssubsidie of eigenlijk van meerdere staten. Als de Amerikaanse regering één organisatie voor de gruwelheden beschuldigt, dan liegen ze en bedekken ze de waarheid. Als de Amerikaanse regering de schuld geeft aan Islamitische ’fundamentalisten’, dan liegen ze en bedekken ze de waarheid opnieuw.


Arafat is niet een ’fundamentalist’ en toch zit hij achter het geweld tegen Israël. President Assad van Syrië en Hussein van Irak zijn geen ’fundamentalisten’ en toch bieden zij onderdak en financieren ze de meest gewelddadige Islamitische organisaties.


Een eerlijk Amerikaans onderzoek zal sporen in Gaza, Khartoem, Damascus en Bagdad openbaar maken, die allemaal leiden naar bondgenoten, sponsors en financieerders in Europa, vooral in Zuid-Europa. Dit zelfde onderzoek zal ontdekken dat de gehele islam demonisch is, niet alleen de fundamentalisten. Het zal de werkelijke oorlogsmakende bedoeling van het Oslo ’vredesproces’ onthullen en het zal Arafat’s vingerafdrukken over het gehele puin van het World Trade Center vinden...


Behalve wanneer de geheime heersers van Amerika en haar Raad voor Buitenlandse Relaties opnieuw ervoor kiezen om Arafat en zijn nep Palestijnse ’volk’ te beschermen. Wat bijna zeker is dat het zal gebeuren, omdat de geheime heersers zich verheugen. Hun Nieuwe Wereld Order is gearriveerd en vanaf dit moment gaan de volken van de aarde hun burger - en mensenrechten opofferen en accepteren ze veel meer surveillance en invasies op hun privacy, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze geen andere keuze hebben. En dat was al de gehele tijd de bedoeling van het demonische plan. Het boek van de auteur, omvattende ’The last days of Israël’ is beschikbaar op www.amazon.com Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.