Negatieve dingen

Voor alle negatieve dingen die we tegen onszelf zeggen heeft God een positief antwoord.

 

U zegt: Het is onmogelijk.   God zegt: Alle dingen zijn mogelijk (Luk. 18:27)
U zegt: Ik ben te moe.  God zegt: Ik zal u rust geven (Matth. 11:28/30)
U zegt: Niemand houdt van mij.  God zegt: Ik heb u lief (Joh. 3:16, 13:34)
U zegt: Ik kan niet verder.  God zegt: Mijn genade is u genoeg ((2Kor. 12:9, Ps. 91:15)
U zegt: Ik kom er niet meer uit.  God zegt: Ik zal uw stappen leiden (Spr. 3:5)
U zegt: Ik kan dit niet.  God zegt: U kunt alle dingen (Spr. 4:13)
U zegt: Ik ben er niet toe in staat. God zegt: God zegt: Je bent er wel toe in staat (2Kor. 9:8)  
U zegt: Het is het niet waard.  God zegt: Het is het wel waard (Rom. 8:28)
U zegt: Ik kan mezelf niet vergeven. God zegt: Ik vergeef jou (1Joh. 1:9, Rom. 8:1)
U zegt: Ik red het niet.  God zegt: Ik zal in al uw behoeften voorzien (Fill. 4:19)
U zegt: Ik ben bang.   God zegt: Ik heb u niet een geest van vreesachtigheid gegeven. (2Tim. 1:7)
U zegt: Ik voel me bezorgd en gefrustreerd. God zegt: Werp al je zorgen op Mij (1Pet. 5:7)
U zegt: Ik heb niet genoeg geloof God zegt: Ik heb iedereen een mate van geloof gegeven (Rom. 12:3)
U zegt: Ik ben niet verstandig genoeg. God zegt: Ik zal je wijsheid geven (1Kor. 1:30)
U zegt: Ik voel me alleen.  God zegt: Ik zal je nooit begeven of verlaten (Hebr. 13:5) 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.

Het plan voor wereldmacht

Lees meer

Waarom Baptisten geen Protestanten zijn.

Lees meer

De staf van Aaron

Lees meer

Barmhartigheid

Lees meer

Alternatieve genezing

Lees meer