Laatste toevoegingen

Het avondmaal waarom en voor wie?

Het avondmaal waarom en voor wie? Een korte studie over wat het is en wie mogen deelnemen denk hierbij aan alleen leden, volwassenen, heilige mensen of??

Lees meer

Aangeboden door: BijbelgroepNL
Baptisten Gemeenten
Het Pinksterfeest – de doop met de Heilige Geest

Het Pinksterfeest wordt vaak geassocieerd met de vervulling met de Heilige Geest van de gelovige, maar eigenlijk gaat het hier om de doop met de Heilige Geest. Er is veel verwarring over de betekenis van het begrip 'Doop met de Heilige Geest'.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Grensoverschrijdend gedrag

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Zie Ik kom om Uw wil te doen

Gedachten nav de tekst

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Bowr

Aan de hand van het hebreeuwse bowr zicht op de Here Jezus

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Datering Evangelieën en brieven

Datering van het Evangelie van Lucas, de Handelingen, Marcus en de brieven van Paulus. Wat kunnen we uit de Bijbelse gegevens en het getuigenis van de vroege kerkvaders leren?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Bijbelvertalingen: U Onderzoekt de Schriften

De Bijbel onderzoeken is van alle tijden. Bijbelonderzoek, ‘de Schriften’ onderzoeken, was ook al in de tijd van Jezus en ver daarvoor belangrijk. Vandaar dat er schriftgeleerden waren. Tegenwoordig zouden we zeggen: Theologen. Zij die in de Schriften, die spreken van God, gestudeeerd zijn en deze weten te duiden. Een goede vertaling, dicht bij de bron, is daarin voor de moderne mens onontbeerlijk.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Mensen gáán niet verloren, ze zijn al verloren!

Hoe zit dat met het oordeel over zonde?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Is God een Man of een Vrouw?

Vanuit het feminisme wordt er vaak, met de nodige slimme vragen, geprobeerd het beeld dat wij van God hebben te ontwrichten. Een voorbeeld er van is dat men God “vrouwelijk” wil maken. Is God een Man of een Vrouw?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Wie is een dienaar van God?

Wie is een dienaar van God? Wie is een échte dienaar van God? Waaraan herkennen wij een dienaar van God?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen