Laatste toevoegingen

Kenmerken van Verkondigers van het Woord

Wie het Woord van God wil verkondigen op welke manier dan ook dient over een aantal Bijbelse Gaven te beschikken. Het is dus belangrijk sprekers, verkondigers van het woord, te toetsen. Als toehoorder is dat namelijk uw plicht.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Vijf Bijbelse Profetieën over Israël

Welke profetieën vinden we zoal in de Bijbel over Israël? En wat is er nu zo bijzonder aan de Bijbelse profetieën over Israël?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Eéns gered, altijd gered? Rom 11:22

Wanneer we de Bijbel bestuderen is het altijd zaak, de juiste “exegetische principes” toe te passen. Belangrijkste is altijd weer: de context. Wat is de achtergrond van betreffende vers? Aan wie werd het geschreven en waarom? Vooral in een gedeelte als Romeinen 11 is dat van het grootste belang!

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Het Evangelie is een Reddende Kracht (en meer). Romeinen 1:16-17

De Brief aan de Romeinen spreekt over de verlossing. Behoud, in de NBG vertaling, of ‘zaligheid’ in de HSV. De NBV21 laat het woord weg en spreekt over ‘een reddende kracht’.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Opgevaren naar de Hemel (Joh. 20:17, Hand. 1:9-11)

De Apostolische geloofsbelijdenis is de oudst bekende geloofsbelijdenis en ook de meest eenvoudige geloofsbelijdenis. Het is volledig ontleend aan de Bijbel. Deze belijdenis spreekt over de Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart voor ons? Wat zijn de beloften die de Here Jezus heeft gegeven?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Dopen met de Heilige Geest en met vuur?

Bij het dopen met de Heilige Geest waren er ‘tongen als van vuur’. En veel mensen denken dat dopen met geest en vuur daarom te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Jesaja (Introductie)

Introductie op het boek Jesaja

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Een huis en een erfenis krijg je van je ouders .. (Spr. 19:14)

In Spreuken 19:14 lees je een bijzondere tekst: “Een huis en een erfenis krijg je van je ouders, maar een wijze vrouw krijg je van de Heer.”.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Job (introductie)

Introductie op het boek Job

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Numeri 13:25-14:2 – Israël bij Kades

Niemand van het volk Israël dat het land Egypte uit trok, uitgezonderd Jozua en Kaleb, zal het land ingaan. En daar begint dan de zwerftocht van Israël. Veertig jaar lang hebben ze in de woestijn gezworven, omdat ze ongehoorzaam en opstandig waren tegen de Here.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen