Laatste toevoegingen

Bijbelvertalingen: U Onderzoekt de Schriften

De Bijbel onderzoeken is van alle tijden. Bijbelonderzoek, ‘de Schriften’ onderzoeken, was ook al in de tijd van Jezus en ver daarvoor belangrijk. Vandaar dat er schriftgeleerden waren. Tegenwoordig zouden we zeggen: Theologen. Zij die in de Schriften, die spreken van God, gestudeeerd zijn en deze weten te duiden. Een goede vertaling, dicht bij de bron, is daarin voor de moderne mens onontbeerlijk.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Mensen gáán niet verloren, ze zijn al verloren!

Hoe zit dat met het oordeel over zonde?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Is God een Man of een Vrouw?

Vanuit het feminisme wordt er vaak, met de nodige slimme vragen, geprobeerd het beeld dat wij van God hebben te ontwrichten. Een voorbeeld er van is dat men God “vrouwelijk” wil maken. Is God een Man of een Vrouw?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Wie is een dienaar van God?

Wie is een dienaar van God? Wie is een échte dienaar van God? Waaraan herkennen wij een dienaar van God?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Hoe maak je een Bijbelstudie?

Hoe maak je eigenlijk een Bijbelstudie? Hoe breng je iets over vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld als kringleider of spreker, aan mensen?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament eigenlijk al?

Hoe lang kennen we de boeken van het Nieuwe Testament, wat zijn de oudste exemplaren? Dit is een niet onbelangrijke vraag want daarmee hangt niet alleen de datering van de boeken samen maar ook de betrouwbaarheid.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Sjavoeot – het feest van de ‘Eersteling’

1 kor 15:20-23 - Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Is er bewijs voor het bestaan van God?

Kun je bewijzen dat God bestaat?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Goede Vrijdag. Duisternis over het hele land.

De drie uur durende duisternis tijdens de kruisiging is een van de bekendste elementen uit het Bijbelse verslag van Jezus’ sterven. De gebeurtenis wordt duidelijk beschreven in drie van de vier evangeliën. Wat minder bekend is, is dat je die donkere uren ook tegenkomt bij vroege historici.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
De Profeet Elia versus Achab & Izebel

Eén van de bekende verhalen uit het Oude Testament vinden we in 1 Koningen 17 tot en met 19. De Profeet Elia versus Achab en Izebel – de Koning en zijn vrouw die het land Israël volledig van God los dreigden te maken.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen