Laatste toevoegingen

De Naam van God

Met een naam maak je jezelf bekend, het is onlosmakelijk aan jou verbonden als persoon, het identificeert je. Heeft God ook een naam? En, is het dan van belang die Naam van God te kennen en te weten wat die betekent?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Adoptie tot Zoon - het goede nieuws voor onbesnedenen

In de Galatenbrief, een brief die het Evangelie oftewel het Goede Nieuws voor de onbesnedenen bevat, staan een aantal opmerkelijke verzen waar mensen soms mee aan de haal gaan in onze moderne tijd.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Waarom zijn er Vier Evangeliën in de Bijbel?

Het leven van Jezus wordt in de vier Evangeliën weergeven. Waarom zijn er eigenlijk vier ‘biografieën’, in plaats van één? Dat heeft een aantal goede redenen! Een vraag die hierdoor opkomt is: “zorgt dat niet voor (potentiële) tegenstrijdigheden?”, hoe zit het bijvoorbeeld met het verschil alleen al in de genealogie van Jezus zoals gepresenteerd door Mattheüs en Lukas?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Is de mens sterfelijk geschapen?

Waarom gaan mensen, dieren en planten dood? Waarom zitten we in die eeuwige tredmolen van geboorte, leven en daarna het onvermijdelijke sterven? Waarom heeft God dat zo geschapen eigenlijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen

De Bijbel zegt echter dat álle mensen ‘ziek’ zijn en het geneesmiddel nodig hebben. Ons hart is ziek en heeft genezing nodig. Niemand is immers rechtvaardig (Rom. 3:10, 23)?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
10 Redenen voor Evangelisatie

Welke redenen zijn er om te evangeliseren?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Afzondering of vereniging?

Christenen, onder verwijzing naar ‘oordeelt niet’, geloven soms dat ze alles kunnen of moeten accepteren, liefde voor iedereen en alles moeten hebben, alles ‘met de mantel der liefde moeten bedekken’, enz. De Bijbel echter onderwijst dat wij de wereld niet lief moeten hebben en ons moeten afzonderen van de wereld.

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Wanneer komt er eindelijk Vrede in Israël?

Oorlogen, aanslagen, terreur, vergeldingsacties. Er komt maar geen einde aan. Menselijk streven om vrede in Israel te bewerkstelligen faalt keer op keer. Wanneer komt er eindelijk vrede in Israël, hoe lang moet dit nog doorgaan?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
De Vier Ruiters uit Openbaringen

In Openbaringen lezen we over de vier ruiters die alle vier op een paard rijden met een eigen kleur. Wanneer zullen we deze vier ruiters uit Openbaringen gaan zien, of maken gelovigen hun komst niet mee?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen
Paulus, Barnabas en Johannes Marcus

Paulus en Barnabas. Wie een beetje bekend is met de Bijbel kent die twee namen. Ze waren samen arbeiders om het Evangelie te verkondigen. Maar wie was Barnabas eigenlijk?

Lees meer

Aangeboden door: Stichting Yarah
Overige kerkgenootschappen