Laatste toevoegingen

Eva Jinek en de vrouw die 4x de diagnose kanker kreeg

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Marcus 5:29 "zij merkte dat ze genezen was"

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Laat Barabbas vrij

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Hoe lang nog?

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren.

Lees meer

Aangeboden door: Het BijbelArchief
Baptisten Gemeenten
Bekering

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Ziekte en genezing

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pinksteren 2020

N.a.v. 1 Cor. 12 vers 13

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Pasen 2020 door Auke Stoelinga (Stoelinga)

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
De hand des Heren was met hen

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen
Deuteronomium 6 vers 1

Deut. 6:1 Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen ………. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Lees meer

Aangeboden door: Stoelinga
Overige kerkgenootschappen